Zemní registr ZERG


Charakteristika použití

Zemní registr ZERK slouží k přirozenému klimatizování objektů v letních období a k předehřívání vzduchu v zimním (topném) období. Zároveň slouží k ochranně rekuperační jednotky před namrzáním.

Účinnost zařízení

- zimní období: nasávání vstup -10 °C / ohřev výstup 3-5 °C
- letní období: nasávání vstup 30 °C / ochlazování výstup 17-21 °C

Popis zařízení

Zemní registr se skládá z plastové samonosné jímky průměru 800 mm, hluboké 2,2 m, z potrubním nákružkem pr. 200mm pro napojení přívodního potrubí proudění vzduchu. Registr je ukončen nadzemní stříškou, opatřenou nasávacími a ventilačními otvor překrytými filtrační tkaninou.


Instalace zařízení

Registr se ukládá do předem připraveného stavebního otvoru, který je o 200mm větší než je průměr pláště, na předem vytvořenou betonovou desku. Po napojení ventilačního potrubí přesuvnou spojkou (u kus) se plášť jímky obsype pískem s příměsí cementu postačujícím hubeným poměrem. V případě výskytu podzemní vody v místě osazení zařízení je obsyp proveden betonem. Boční výztuže je nutné opatřit ocelovými dráty pro důkladné navázání betonové směsi s pláštěm jímky. Přítomnost podzemní vody je nutné oznámit při objednání registru. Délka ventilačního potrubí je doporučena 20 až 25 metrů. Optimální spád potrubí 2% do místa obvodu kondenzátu. Doporučený obsyp potrubí jílovitá (lepivá) půda. Nevhodný materiál obsypu potrubí: písek, štěrk, perk.

Doporučené ventilační potrubí, hladké kanalizační trubky. PP, PVC, Pe spojované hrdly, kroužky, nebo hrdly.


Výhody zemního registru

  • úspora tepelné energie,maximální přestup tepla a tím snížení nákladů na vytápění či ochlazování objektů
  • těsnost proti pronikání plynu, zejména radonu
  • mechanická odolnost zařízení
  • minimální náročnost na údržbu zařízení
  • nulová obslužnost registru
  • jednoduchá konstrukce
  • snadná manipulace při transportu a instalaci
  • nízké pořizovací náklady
  • vysoká životnost poskytující plastový materiál
  • absolutní vodotěsnost šachty


Příkladný návrh – zemní registr ZERG

Zemní registr - schema


Zemní registry icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout