Doumenty ke stažení


Legislativa


Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ikona pdfStáhnout
Novela stavebního zákona č. 130/2012 Sb. ikona pdfStáhnout
Novela vodního zákona č. 150/2001 Sb. ikona pdfStáhnout
Nařízení vlády č. 23/2011 o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací ikona pdfStáhnout
Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o hodnotách přípustného znečištění odpadních vod ikona pdfStáhnout
Vyhláška 336/2011 sb.
(Kterou se mění vyhláška číslo 432/2001 sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí, nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů.)
ikona pdfStáhnout
Vyhláška 183/2018 Sb.
Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
ikona pdfStáhnout
Vyhláška 328/2018 Sb.
Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.
ikona pdfStáhnout

Ceníky


Aktuální ceník ikona pdfStáhnout

Zařízení


Čistírny odpadních vod ikona pdfStáhnout
Čerpací šachty ikona pdfStáhnout
Septiky ikona pdfStáhnout
Zemní filtry ikona pdfStáhnout
Nitrifikační filtry ikona pdfStáhnout
Bezodtové jímky ikona pdfStáhnout
Vodoměrné šachty ikona pdfStáhnout
Studniční šachty ikona pdfStáhnout
Zemní registry ikona pdfStáhnout
Odlučovače tuků ikona pdfStáhnout
Specifikace jímek ikona pdfStáhnout