Studniční šachta - záhlaví STUZ


Charakteristika použití

Studniční záhlaví pro vrtané studny slouží jako nejspolehlivější a nejbezpečnější krytí ústí vrtů pitné, užitkové vody, zároveň slouží i pro umístění libovolného typu čerpadla pro dopravování a zásobování objektů.


Popis zařízení

Studniční záhlaví tvoří kruhová plastová jímka, která je svařovaná z PP desek. Plášť jímky je po obvodu osazen výztužemi, které zajišťují samonosnost. Šachta je opatřena plastovým poklopem, který kryje celý půdorys jímky. Šachta je osazena plastovými stupadly pro sestup do jímky, samosvorným šroubením pro výtlačné potrubí. Dále lze šachtu osadit držákem vodoměru, konzolí pro upevnění rozvaděče, apod. Ve dně jímky je navařen plastový hrdlový prostup, kterým se protáhne ochranné potrubí vrtu. Veškeré rozměry a průměry vstupů a výstupů lze individuelně přizpůsobovat požadavkům zákazníka. Vyrobit lze tedy šachtu jakýchkoli rozměrů a průměrů.


Výhody plastového záhlaví

  • jednoduchá konstrukce
  • snadná manipulace při transportu i instalaci
  • nízké pořizovací náklady
  • vysoká životnost poskytující plastový materiál
  • zaručená vodotěsnost
  • nulové nároky na údržbu

Instalace zařízení

Studniční šachty se ukládají do předem připraveného stavebního otvoru (mimo komunikační trasy), který je o 200 mm větší, než je průměr pláště jímky. Po usazení jímky na připravené dno (betonová deska s protaženou ochrannou trubkou vrtu) se plášť obsype pískem s příměsí cementu postačující „hubeným“ poměrem. V případě výskytu podzemní vody na místě usazení záhlaví, je obsyp proveden betonem. Boční výztuže je nutné zaarmovat ocelovými dráty pro navázání směsi k plášti jímky. Přítomností podzemní vody je nutné oznámit při objednání zařízení.V blízkosti usazení záhlaví se nedoporučuje pojíždět, nebo parkovat s jakýmkoliv dopravním prostředkem.

Svorné šroubení

Vodoměrná šachta - šroubení
1 -stěna šachty
2 -svěrná průchozí svěrka
3 -přívodní potrubí

Příkladný návrh studničního záhlaví – TYP A

Studniční šachta - schema 1
H -celková výška
D -průměr šachty (cca 950 mm)
D1 -průměr vrtu resp. jeho plastového vyústění

Příkladný návrh studničního záhlaví – TYP B

Studniční šachta - schema 2
H -celková výška
D -průměr šachty (cca 950 mm)
D1 -průměr vrtu resp. jeho plastového vyústění


Studniční šachty icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout