Odlučovače tuků ODT


Použití

Gravitační odlučovače tuků (lapáky) řady ODT slouží odloučení solných živočišných a rostlinných tuků z odpadních vod. Předřazují se před čistírny odpadních vod, nebo před vyústění do kanalizace. Umisťují se co nejblíže ke zdroji znečištění. Jejich uplatnění je pro předčištění odpadních vod z jídelen, restaurací, hotelů, řeznictví, porážek, konzerváren, provozy pro zpracování ryb, drůbeže. Jejich velikost a zatížení je dána maximálním průměrem znečištěné vody v litrech za sekundu (L/s). Orientačně se může stanovit velikost zařízení, dle počtu jídel uvařených za den a velikosti vodovodního ventilu. Pro teplotu vody nad 50 C se doporučuje osadit lapák bližší většímu zatížení. Odlučovače jsou vyráběny válcového nebo krabicového tvaru s vnitřním, nebo venkovním umístěním. S pachotěsným víkem, nebo pouze zakrytým víkem plastovým. Do lapáku nesmí být přiváděny ropné látky, drenážní dešťové, balastní vody a minerální oleje.


Popis zařízení

Lapáky tuků jsou vyrobeny z integrovaného polypropylénu. V první komoře dochází k oddělování sedimentovaných látek. V druhé komoře jsou na hladině zachyceny veškeré tuky, které vyplouvají důvodu nižší měrné hmotnosti. Vytvořená tuková vrstva je zachytávána nornou stěnou. Zachycené kaly a tuky se odklízejí po odklopení víka shora.


Provoz zařízení

Před uvedením do stálého provozu je nutné zařízení naplnit vodou. Jednou za 14 dní se kontroluje vrstva plovoucích nečistot a tuků, vyčistit vtokové a odtokové otvory. Odebírání tuku se provádí pravidelně 1x týdně, nebo po nahromadění vrstvy tuku na hladině silnější než 5 cm. Jednou ročně se doporučuje celé zařízení odsát a vyčistit, neboť tuky vytvářejí mastné kyseliny, které silně zapáchají a podstatně zhoršují kvalitu vody na odtoku. Likvidaci tuku může provést pouze firma s oprávněním pro tuto činnost.


instalace zařízení

Lapáky se osazují co nejblíže ke zdroji znečištění z důvodů rychlého tuhnutí tuků, které by mohlo ucpávat samonosné lapáky.

Druhy:

  • lapáky k venkovnímu osazení jsou na plášti osazeny bočními výztužemi, pro obsypání jímky prostou betonovou směsí.
  • lapáky k venkovnímu osazení v místě podzemní vody jsou vybaveny na plášti bočními výztužemi pro protažení zařízení je nutné obetonovat až do výše ocelových závlačí. Podzemní vody. V Případě potřeb je i dno lapáku opatřeno ocelovými závlačemi pro následnou betonáž. Na přítomnost podzemní vody je nutné upozornit i výrobce zařízení.
  • lapáky samonosné - volně stojící jsou určeny do vnitřních prostor, nebo do betonových šachet. Jsou usazeny na rovnou pevnou betonovou desku, nebo podkladní konstrukci. Zařízení lapáku je vybaveno pachotěsným víkem.

Technické údaje

Stanovení velikosti odlučovače tuků je závislá na množství a druhu znečištění přiváděné odpadní vody.

Výpočtový vztah po dosázení hodnot: MJV = Qcelk x F2V + FHT + TPT + F4L

JV - jmenovitá velikost zařízení
Qcelk - celkové množství přiváděné vody
FV2 - faktor zvýšené teploty
FHT - faktor hustoty tuků
FPT - faktor podílu tuků a plovoucích látek
FML - faktor mycích látek
Vodovodní ventil Průtok l/s
1/2″ 0,5
3/4″ 1
1″ 1,7


Odlučovače tuků ODT - hranaté


Označení Průtok
(l/s)
Počet jídel
(ks)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
N1;N2
(DN)
ODT - H 0,5 0,5 0-50 600 400 600 500 420 800 200 70
ODT - H 1 1 50-100 1000 600 1000 700 630 1200 200 100
ODT - H 2 2 100-200 1800 700 1000 700 630 1200 200 100
ODT - H 4 4 200-400 2000 1000 1150 830 750 1350 200 100
ODT - H 7 7 400-700 2000 1500 1250 930 850 1450 200 150
ODT - H 10 10 700-1000 3000 1500 1250 930 850 1450 200 150
ODT - H 15 15 1000-1500 4000 1500 1350 1030 950 1550 200 150

Odlučovače tuků ODT - válcové


Označení Průtok
(l/s)
Počet jídel
(ks)
D1
(mm)
D2
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
N1;N2
(DN)
ODT - H 0,5 0,5 0-50 700 860 700 600 1000 800 200 70
ODT - V 1 1 50-100 960 1100 950 880 1300 1100 200 100
ODT - V 2 2 100-200 960 1100 1220 1130 1700 1500 200 100
ODT - V 4 4 200-400 1400 1550 1300 1220 1700 1500 200 150
ODT - V 7 7 400-700 2000 2200 1300 1220 1700 1500 200 150
ODT - V 10 10 700-1000 2500 2650 1300 1220 1700 1500 200 150
ODT - V 15 15 1000-1400 2900 3050 1300 1220 1700 1500 200 150

Příkladný návrh odlučovače tuků – hranatý (ODT – H)

Odlučovač tuků - schema 1
A - délka jímky
B - šířka jímky
C - užitečná výška jímky
H - celková výška jímky
H1 - výška vlezu (vybíracího komínku)
V1 - spodní hrana nátokového potrubí
V2 - spodní hrana výtokového potrubí
N1 - průměr nátokového potrubí
N2 - průměr výtokového potrubí

Příkladný návrh odlučovače tuků – válcový (ODT – V)

Odlučovač tuků - schema 2
H -celová výška jímky
H1 - výška pracovní části
H2 - výška vlezu (vybíracího komínku)
D1 - průměr pláště
D2 - vnější průměr jímky
V1 - spodní hrana nátokového potrubí
V2 - spodní hrana výtokového potrubí
N1 - průměr nátokového potrubí
N2 - průměr výtokového potrubí


Odlučovače tuků icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout